http://www.pabxcenter.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

Blog ความรู้ ข่าวสาร

 ขอใบเสนอราคาสินค้า

 download

 ติดต่อเรา

 บทความ

งานติดตั้ง

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ03/04/2008
อัพเดท05/06/2014
ผู้เข้าชม14,051,067
เปิดเพจ15,442,448

KX-TEM824BX

KX-TEM824BX

 

ตู้สาขา PANASONIC KX-TEM824BX


ระบบตู้สาขา PABX  PANXSONIC รุ่น KX-TEM824BX  ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารความต้องการของคุณ

โทรศัพท์เป็นแหล่งที่มาหลักของการสื่อสาร  การเชื่อมโยงไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า เพื่อน แม้กระทั่งสมาชิกใน

ครอบครัวของคุณทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน KX-TEM824 ระบบลูกผสมขั้นสูงที่มีระบบโทรศัพท์ที่สามารถ

รองรับธุรกิจและความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

KX-TEM824  มีการใช้งานพื้นฐานที่ 6 สายนอก 16 สายใน  คุณสามารถขยายความจุของระบบของคุณถึง 8 สาย

นอก(CO) และ 24 สายใน รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ระบบจะให้คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ใส่ใจมากที่สุดที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่าย คุณสามารถเชื่อมต่อความหลากหลายของอุปกรณ์การสื่อสารเช่นโทรศัพท์

ไร้สายเครื่องตอบรับโมเด็มคอมพิวเตอร์  เครื่องรูดบัตรเครดิต เครื่องแฟกซ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับสาย

โทรศัพท์ธรรมดา KX -TES824 เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่บ้านหรือสำนักงานที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นที่มีระดับ

สูงของความซับซ้อน

คุณสมบัติ

- เริ่มต้นที่ 6 สาย
นอก / 16 สายใน หรือ 8 สายนอก / 24 สายใน

- มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ ติดมากับตู้มาตรา
ฐาน 1 วงจร ซื้อเพิ่มได้อีก 1 วงจร

- มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม
ณ. ศูนย์ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์

- มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า (แผงเผื่อเลือก)

- มีแผงเก็บข้อความ(Voice Mail) เมื่อลูกค้าต้องการฝากข้อความ(แผงเผื่อเลือก)

- สามารถกำหนด Day/Night/Lunch Mode

- สามารถรองรับการติดตั้งชุดกริ่งประตู(doorphone)และชุดเปิดประตู(Door Opener)

- สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call)

- สามารถประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง 5 สาย(5-party Conference)

- สามารถเชื่อมต่อกับระบบฝากข้อความ(Voice Processing System)

- สามารถตั้งระบบป้องกันการโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์โดยกำหนดรหัสผ่าน4หลัก(Electronic Station Lock)

- สามารถกำหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)

- มีระบบUCD(Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับสายภายในกลุ่มที่กำหนด(Call Centre)

- สามารถเพิ่มแผงOGM(Out Going Message)เพื่อทำ

  งานเป็นเครื่องโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ

- มีระบบ Call Forward ครบครัน ทั้งคู่สายที่ไม่ว่าง/ว่างไม่รับสาย/ติดตามไปยังจุดต้องการ/โทรออก

  สายนอก
อัตโนมัติ

        

                                *** Promotion ชุดที่1 ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TEM824BX ***

                                                            ** ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน ** 

 ลำดับ รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา
      1 ตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TEM824BX  ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน (ขยายได้8/24)  1  18,500
     - เครื่องโทรศัพท์คีย์โอเปอร์เรเตอร์ PANASONIC รุ่น KX-T7730  1  ฟรี
     - เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา                  PANASONIC รุ่น KX-T7703  6  ฟรี
    - ค่าบริการติดตั้งและโปรแกรม Installation ( ไม่รวมเดินสายภานใน )         1      ฟรี
     - รับประกันสินค้า 1 ปี    
   ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง.............    
   อุปกรณ์เสริม    
   - ค่าบริการเดินสายภายใน                                     จุดละ       250  บาท    
   - สายโทรศัพท์ 4C 0.5 PHELPS DODGE              เมตรละ    8     บาท    
   - ตลับเชื่อมสายโทรศัพท์                                        ตลับละ    35   บาท    


****************************************************************************************************************************

                              *** Promotion ชุดที่ 2 ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TEM824BX ***

                                               ** ขนาด 6 สายนอก 24 สายใน ** 

 ลำดับ

รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา
      2  ตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TEM824BX  ขนาด 6 สายนอก 24 สายใน  1  25,000
     - เครื่องโทรศัพท์คีย์โอเปอร์เรเตอร์ PANASONIC รุ่น KX-T7730  1  ฟรี
     - เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา                  PANASONIC รุ่น KX-T7703  6  ฟรี
     - แผงวงจรสายใน 8 หมายเลข         PANASONIC รุ่น KX-TE82474  1  ฟรี
    - ค่าบริการติดตั้งและโปรแกรม Installation ( ไม่รวมเดินสายภานใน )         1      ฟรี
     - รับประกันสินค้า 1 ปี    
   ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง.............    
   อุปกรณ์เสริม    
   - ค่าบริการเดินสายภายใน                                     จุดละ       250  บาท    
   - สายโทรศัพท์ 4C 0.5 PHELPS DODGE              เมตรละ    8     บาท    
   - ตลับเชื่อมสายโทรศัพท์                                        ตลับละ    35   บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************

                             *** Promotion ชุดที่ 3 ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TEM824BX *** 

                                                      ** ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน ** 

 ลำดับ รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา
      3  ตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TEM824BX  ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน  1  26,500
     - เครื่องโทรศัพท์คีย์โอเปอร์เรเตอร์                       PANASONIC รุ่น KX-T7730  1  ฟรี
     - เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา                                       PANASONIC รุ่น KX-T7703  6  ฟรี
     - แผงวงจร 2 สายนอก สายใน 8 หมายหมาย       PANASONIC รุ่น KX-TE82480  1  ฟรี
    - ค่าบริการติดตั้งและโปรแกรม Installation ( ไม่รวมเดินสายภานใน )        1      ฟรี
     - รับประกันสินค้า 1 ปี    
   ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง.............    
   อุปกรณ์เสริม    
   - ค่าบริการเดินสายภายใน                                     จุดละ       250  บาท    
   - สายโทรศัพท์ 4C 0.5 PHELPS DODGE              เมตรละ    8     บาท    
   - ตลับเชื่อมสายโทรศัพท์                                        ตลับละ    35   บาท    

  

  

 

 

                                                 

                                              

                                               **** แผงวงจรและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ****  

 

ลำดับ รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา
1  -KX-TE82474    แผงวงจรสายใน 8 หมายเลข           1 7,880
2  -KX-TE82480     แผงวงจร 2 สายนอก สายใน 8 หมายหมาย   1 10,000
3  -KX-TE82491    แผงวงจรตอบรับอัติโนมัติ 1 วงจร 1 3,500
4  -KX-TE82492   แผงวงจรฝากข้อความ 1 12,000
5  -KX-TE82493    แผงวงจรโชว์เบอร์โทรเข้า Caller ID 1 6,250

6

 -KX-TE82461   แผงวงจรชุดกริ่ง 1 4,480
7  -KX-T30865     ชุดกริ่งประตู 1 1,380
8  -KX-A227         สายเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่ 1 1,250

    รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าราคายังไม่รวม ภาษี7% 

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ บรรจง

Tel.02-5709488   Mobile.081-9042128

 [ ขอใบเสนอราคาสินค้า ]

 

 

Tags : PABX ตู้สาขา ตู้สาขาโทรศัพท์PANASONIC KX-TEM824BX

view

pabx center เราเชี่ยวชาญงานด้าน

ติดตั้ง ระบบ ตู้สาขา pabx

ระบบ คีย์การ์ดหอพัก KeyCard

ระบบ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FingerScan

view